Heykel Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                  
BİLGİ 2 X X X X                  
BİLGİ 3 X X X X                  
BİLGİ 4 X X X X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X X          
BECERİLER 2         X X X X          
BECERİLER 3         X X X X          
BECERİLER 4         X X X X          
BECERİLER 5         X X X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X X     X
YETKİNLİK 2                 X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X X X X X
YETKİNLİK 2                   X X X  
YETKİNLİK 3                 X X      
YETKİNLİK 4                   X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X X X  
YETKİNLİK 2                   X X X  
YETKİNLİK 3                     X X  
YETKİNLİK 4                     X X  
YETKİNLİK 5                     X    
YETKİNLİK 6                       X  
YETKİNLİK 7                 X X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X X X    
YETKİNLİK 2                   X X X  
YETKİNLİK 3                     X X X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                          
BİLGİ 2                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                          
BECERİLER 2                          
BECERİLER 3                          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
YETKİNLİK 4                          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3