Hacettepe üniversitesi, öğrencilerinin üniversite yaşamlarını rahat geçirebilmeleri için çeşitli alanlarda olanaklar sunmaktadır. Her alanda ayrıntılı bilgi almak için sol kolonda ilgili başlığa tıklayınız.

YAŞAM STANDARDI

Geri Dön

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız hizmetlerde bulunmaktadır.
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php

BARINMA

Geri Dön

Barınma ihtiyacı Hacettepe Üniversitesi  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Sıhhiye Kız Yurdu, Sıhhiye Erkek Yurdu, Beytepe Kız Yurdu, Beytepe Erkek Yurdu, Sıhhiye Konukevi 1, Sıhhiye Konukevi 2, Maltepe Konukevi ve Beytepe Öğrenci Evleri ile karşılanmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php

BESLENME

Geri Dön

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız üniversitemizin Sıhhiye ve Beytepe yerleşkeleri ile Ankara Devlet Konservatuvarında bulunan yemekhanelerde öğrencilerimize beslenme hizmeti sunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php

SAĞLIK

Geri Dön

Sağlık hizmeti Sıhhiye Kampüsü Sağlık Merkezi, Beytepe Kampüsü Sağlık Merkezi ve Ankara Devlet Konservatuvarı Sağlık Merkezlerinde; uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler, fizyoterapist, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve diğer idari destek personelleri olmak üzere çeşitli disiplinlere ait personelle “sorumlu hekimi “nin yönetiminde yürütmektedir.  
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Geri Dön

Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak amacıyla Engelli Öğrenciler Birimi kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenciler ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.eob.hacettepe.edu.tr/

SİGORTA:
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK SİGORTASI

Geri Dön

Resmi Gazete'de 25 Subat 2011'de yayımlanan 6111 sayılı yasaya göre Türkiye'de ögrenim gören yabancı uyruklu ögrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalanması zorunludur. Bu sigorta Genel Saglık Sigortası (GSS) olarak adlandırılır. Ögrenciler ögrenimleri devam ettigi sürece en düsük prim tutarı olarak belirlenen bu miktarı yıllık olarak ödemek zorundadırlar.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.iso.hacettepe.edu.tr/saglikguvencesi.shtml

BURS OLANAKLARI

Geri Dön

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs/kredi verilmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi tarafından Nakit Desteği, Yurt Yardımı ve Yemek Yardımı verilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Geri Dön

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversiteye ilk kayıtlanma, kayıt yenileme, notların takibi, katkı payı işlemleri, öğrencilerin askerlik işleri takibi, hazırlık okulu ve sıklıkla kullanılan bazı belgelerin otomatik üretilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.  Bu işlemlerle, operasyonel düzeyindeki bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve öğrenci işlerinin yürütülmesinin hızlandırıp kolaylaştırması amaçlanmaktadır.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

ÇALIŞMA/ÖĞRENME ALANLARI

Geri Dön

BEYTEPE KÜTÜPHANESİ
Kütüphane, 1975 yılında Beytepe Yerleşkesi'nin kurulmasıyla Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphanesinden ayrılarak geçici bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Binanın tamamlanmasıyla 22 Ağustos 1977 yılından itibaren şimdiki binasında hizmet vermektedir.
Koleksiyon: Kütüphane koleksiyonu, fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, spor bilimleri vb. ile ilgili konularda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Koleksiyonda ayrıca film DVD’ lerinden oluşan görsel-işitsel kaynaklar da mevcuttur.

SAĞLIK BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ
1958 yılında Çocuk Hastanesi içerisinde kurulan kütüphane 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kurulması ile Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi adını almıştır.  1977 yılında Beytepe Yerleşkesi'nde kütüphane binasının tamamlanmasıyla kütüphane ikiye ayrılarak  Beytepe ve Tıp Kütüphanesi oluşturulmuştur. H.Ü. Morfoloji binasında hizmet vermeye başlayan kütüphane binanın yeterli gelmemesi nedeniyle 2003 yılında şimdiki yerine taşınmıştır.
Koleksiyon: Sağlık Bilimleri Kütüphanesi tıp ve sağlık bilimlerine yönelik basılı ve elektronik koleksiyonun yanı sıra kanıta dayalı tıp gibi özel konulara yönelik koleksiyon ve hizmetler de sağlamaktadır.

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KÜTÜPHANESİ
Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi'nin temeli 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi’ ne dayanmaktadır. 1936 yılında mektep içerisinde Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla Mektep Kütüphanesi'nde bulunan koleksiyon Konservatuvara devredilmiştir. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı ve kütüphanesi, aynı yıl Yüksek Öğrenim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.
Koleksiyon: Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak müzik notalarından oluşmaktadır. Koleksiyonda güncel kaynakların yanı sıra, eski Türkçe ve Arap harfli el yazmaları, eski basım kitap ve notalar yer almaktadır. Ayrıca klasik müzik ve Türk Musikisi’ ne ilişkin oldukça değerli taş plaklar ve uzun çalarlar da mevcuttur.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
http://library.hacettepe.edu.tr/index.php?kid=1&dil=tr

ULUSLARARASI PROGRAMLAR

Geri

Uluslararası öğrenciler üniversitemize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde;
1. Derece kazanmak
2. Kredi Kazanmak
amacıyla gelebilirler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ
Üniversitemizde 2005 tarihinde faaliyete geçen Uluslararası Öğrenci Ofisi, Üniversitemizde Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğrenimlerini sürdürmek isteyen Uluslararası öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektörlük bünyesinde kurulmuştur. Önlisans ve lisans programlarındaki uluslararası öğrencilerin işlemlerini yürütür.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.iso.hacettepe.edu.tr/

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Erasmus programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeler i; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr

DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN PRATİK BİLGİLER

Geri Dön

Değişim Öğrencileri Topluluğu, üniversitemize gelen ve üniversitemizden giden Erasmus öğrencilerine Erasmus tecrübeleri boyunca yardımcı olmak için farklı bölümlerde okuyan öğrenciler tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Değişim Öğrencileri Topluluğu (ESS-Hacettepe); Hacettepe Üniversitesi, Avrupa Birliği Birimi (AB Ofisi) ve Uluslararası Öğrenci Ofisi ile ortak çalışmaktadır.
ESS-Hacettepe, Erasmus öğrencilerine akademik ve sosyal çevrelerini geliştirmeye teşvik edecek arkadaşlıklar kurmalarında yardımcı olmaktadır.
ESS-Hacettepe, kendini üniversitemiz ve şehrimiz adına bir temsilci olarak görmektedir ve bu yüzden her Erasmus öğrencisinin Ankara’da yaşarken ve okurken edindiği tecrübeyi artırmayı hedeflemektedir.
Daha çok bilgi için:
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr
http://www.iletisimkoord.hacettepe.edu.tr/

DİL KURSLARI

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 20 yıldır farklı kurum, kuruluş ve ihtiyaç gruplarına yönelik yabancı dil kursları düzenlemektedir.
Yüksekokul bünyesinde bir yıllık hazırlık eğitimini atlamak isteyen öğrencilere yönelik kısa dönem yoğun İngilizce Yeterlik Sınavı Kursunun yanı sıra çeşitli ihtiyaç gruplarına yönelik uzun dönem İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde genel amaçlı sertifika kursları ve bazı ulusal veya uluslararası standart sınavlara (KPDS, ÜDS, TOEFL, vb.) hazırlayıcı nitelikte yoğun dil kursları açılmaktadır.
Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) kurulmuş olup, bu merkezde Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere dil kursları verilmektedir.
Aşağıdaki linkte dil kursları ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
http://www.tomer.hacettepe.edu.tr/hudilkurs.php

STAJ İMKANLARI

Geri Dön

Üniversitenin bazı eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilerin mezuniyet için zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Bazı programlarda ise staj zorunlu değildir.
Öğrenciler stajlarını üniversitenin çeşitli birimlerinde, ülkedeki kurum veya kuruluşlarda veya Erasmus staj hareketliliği programından yararlanarak gerçekleştirebilir.
Erasmus Staj hareketliliği, yerleştirme, başvuru koşulları ve hibe miktarları ile ilgil detaylı bilgiye http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/staj_hareket.shtml sayfasından ulaşılabilmektedir.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF AKTİVİTELER

Geri Dön

Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi ve Beytepe Yerleşkisinde Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetlerle ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak kültürel ve soysal organizasyonlara öğrencilerin katılımını teşvik eder. Öğrenci kulüplerinin başlıca amacı, akademik beceriler ile birlikte öğrencilerin kişiselgelişimine katkıda bulunmaktır. Öğrenci dernekleri sosyal ve kültürel faaliyetlerinin kalitesini ve miktarını artırmak içinçalışır. Hacettepe Üniversitesinde birçok farklı alanlarda faaliyet gösteren 142 öğrenci topluluğu yer almaktadır.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/default.php