SOSYAL HİZMET PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programlardan mezun olanlar hem ülkenin sosyal hizmet uzmanı ihtiyacını karşılarken hem de yeni açılan sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini yetiştiren en önemli kaynak niteliğindedir. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının temel amacı; çağdaş ve evrensel düzeyde sosyal hizmet eğitimi vererek, sosyal hizmet alanında yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış, kendini alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle etkileşim iletişim kurabilen, sosyal sorunların çözümünde aktif roller üstlenen ve etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sosyal hizmet bilim uzmanı yetiştirmektir.

Programdan mezun olan bir öğrencinin, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, psiko-sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak nitelikler kazanması beklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Lisans eğitimi Sosyal Hizmet olmayan yüksek lisans öğrencilerine jüri kararıyla bilimsel hazırlık dersleri okutulur.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler:

1. Toplam 24 kredilik zorunlu (16 ulusal kredi - 104 AKTS) ve seçmeli (8 ulusal kredi - 16 AKTS) teorik ders ve uygulamaları tamamlayıp bir akademik danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlayarak başarılı bulunan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

2. Program iki yıllıktır. İlk yıl teorik dersler, ikinci yıl ise tez çalışması yapılır.

3. Programa sosyal hizmet lisans diploması dışında başvuruda bulunanlardan bilimsel hazırlık kapsamında iki ila on iki kredilik ek ders almaları istenebilir.

4. Sosyal Hizmet ile birlikte başta ilgili bölümlerden (psikoloji, sosyoloji, felsefe vb.) olmak üzere üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı'na başvurabilirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sosyakl Hizmet Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve bunları bütünleştirmelerini ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmet alanında uzman insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bu programda dersler zorunlu ve seçmeli olarak sunulmuştur. Öğrencinin yükleneceği dersler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, sosyal hizmet alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olurlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenci derslerini tamamlamak için 16 ulusal kredilik (44 AKTS) zorunlu ders ve 8 ulusal kredilik (16 AKTS) seçmeli ders almalıdır.

Zorunlu ders oranı % 66

Seçmeli ders oranı % 33

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:

Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 44 AKTS

Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 16 AKTS

SHO 600 Özel Konular 30 * 2 = 60 AKTS

Toplamda 120 AKTS tamamlamak zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İki yıllık programın sonunda 60 AKTS değerinde dersten başarılı olmak, ve 60 AKTS'lik yüksek lisans tezini başarıyla savunmak, programdan mezun olmanın temel gereklilikleridir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Sorumlusunun Adı Soyadı: Tarık Tuncay, Doç. Dr.

Adres: Hacettepe Üniversitesi İ.İ. B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Telefon/Faks No: +90 (312) 297 63 64 - +90(312) 297 63 65

E-posta: shy@hacettepe.edu.tr

Web: www.sh.hacettepe.edu.tr