Sosyal Hizmet Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X X                
BİLGİ 2 X X                          
BİLGİ 3 X     X                      
BİLGİ 4       X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1               X X         X  
BECERİLER 2                   X     X X  
BECERİLER 3                 X X          
BECERİLER 4                     X X      
BECERİLER 5                 X X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5                             X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X           X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X                
YETKİNLİK 3         X         X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2   X                         X
YETKİNLİK 3               X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X               X        
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4         X                    
YETKİNLİK 5         X                    
YETKİNLİK 6     X                        
YETKİNLİK 7           X