Türkiyat Araştırmaları Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE701 KÜLTÜR KURAMLARI ve TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
TAE703 DÜNYADA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI IS3 0 3 10
TAE705 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK METİNLER IS3 0 3 10
TAE707 ALTAY DİLLERİ ETKİLEŞİM ALANLARI IS3 0 3 10
TAE709 TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ IS3 0 3 10
TAE711 BİLİM TARİHİ METİNLERİ IS3 0 3 10
TAE713 SÖZLÜ KÜLTÜR-YAZILI KÜLTÜR İLİŞKİLERİS3 0 3 10
TAE715 KÜLTÜRLERARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
TAE717 TÜRK NÜFUS HAREKETLERİ ve GÖÇ IS3 0 3 10
TAE719 ORYANTALİZMS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE734 TÜRKİYAT ARAŞT. YÖNTEM ve TEKNİKLER SEMİNERİZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE702 KÜLTÜR POLİTİKALARI ve TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
TAE704 DÜNYADA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI IIS3 0 3 10
TAE706 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK METİNLER IIS3 0 3 10
TAE708 ALTAY DİLLERİ ETKİLEŞİM ALANLARI IIS3 0 3 10
TAE710 TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ IIS3 0 3 10
TAE712 BİLİM TARİHİ METİNLERİ IIS3 0 3 10
TAE714 TÜRK MODERNLEŞMESİS3 0 3 10
TAE716 KÜRESELLEŞME ve TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
TAE718 TÜRK NÜFUS HAREKETLERİ ve GÖÇ IIS3 0 3 10
TAE720 TÜRK İKTİSADININ SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARIS3 0 3 10
TAE722 ALTAY MİTOLOJİSİS3 0 3 10
TAE724 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA DİLBİLİMSEL YÖNTEMLERS3 0 3 10
TAE726 UYGURCA METİN İNCELEMELERİS3 0 3 10
TAE728 OSMANLI PALEOGRAFYASIS3 0 3 10
TAE730 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK SANATI IIS3 0 3 10
TAE732 TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİR KÜLTÜRÜ IIS3 0 3 10
TAE738 İSLAM HUKUKUNDA ÖRF TARTIŞMALARIS3 0 3 10
TAE742 MOĞOL DİLİ ve KÜLTÜRÜ IIS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE721 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK MİTOLOJİSİS3 0 3 10
TAE723 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ ve TÜRK DÜŞÜNÜRLERİS3 0 3 10
TAE725 ESKİ TÜRK YAZITLARI İNCELEMELERİS3 0 3 10
TAE727 ESKİ TÜRK PALEOGRAFYASIS3 0 3 10
TAE729 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK SANATI IS3 0 3 10
TAE731 TÜRK DÜNYASINDA ŞEHİR KÜLTÜRÜ IS3 0 3 10
TAE733 ESKİ TÜRK SANATIS3 0 3 10
TAE735 YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARIS3 0 3 10
TAE737 TARİHSEL SÜREÇTE TÜRK İMGESİS3 0 3 10
TAE739 ORTA ÇAĞ TÜRK HUKUK TARİHİS3 0 3 10
TAE741 MOĞOL DİLİ ve KÜLTÜRÜ IS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAE700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi160
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi80
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240