Ekonomi ve Enerji Hukuku Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EEH601 SERMAYE PİYASASINDA EKONOMİK ve HUKUKSAL GELİŞMELES3 0 3 8
EEH602 HUKUKUN SİYASAL İKTİSADIS3 0 3 8
EEH603 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARS3 0 3 8
EEH604 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS3 0 3 8
EEH605 MADDİ ZARARIN EKONOMİK ANALİZİS3 0 3 7
EEH606 HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN ENERJİ SEKTÖRÜ UYGULAMS3 0 3 7
EEH607 KÜRESEL ENERJİ STRATEJİLERİ ve TÜRKİYES3 0 3 7
EEH608 EKONOMİK CEZA HUKUKUS3 0 3 8
EEH627 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIS3 0 3 0
EEH629 SERBEST ELEKTRİK PİYASASI MEKANİZMALARIS3 0 3
EEH630 ENERJİ SÖZLEŞMELERİS3 0 3
EEH635 HUKUKUN EKONOMİK ve POLİTİK TARİHİS3 0 3
EEH636 HAK ve EKONOMİ PERSPEKTİFLERİNDEN ÇALIŞMA HUKUKUS3 0 3
EEH639 TÜKETİCİ HUKUKUS3 0 3
EEH640 AB EKONOMİ HUKUKUS3 0 3
EEH643 FİKRİ MÜLKİYET CEZA HUKUKUS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EEH612 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME METOTLARIS3 0 3 8
EEH613 ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ OTORİTE OLARAK EPDKS3 0 3 8
EEH614 TAZMİNAT HUKUKUS3 0 3 8
EEH615 HUKUKUN EKONOMİK ANALİZİS3 0 3 8
EEH616 REKABET HUKUKUS3 0 3 8
EEH617 KAMU İHALE HUKUKUS3 0 3 7
EEH618 TÜRK HUKUKUNDA MERKEZ BANKACILIĞI ve UYGULAMALARIS3 0 3 7
EEH619 REKABET HUKUKUNUN EKONOMİK ANALİZİS3 0 3 7
EEH620 EKONOMİK KAMU DÜZENİS3 0 3 7
EEH628 ENERJİ TARİFELERİS3 0 3
EEH631 ENERJİ PİYASALARININ HUKUKSAL REJİMİS3 0 3
EEH634 ANAYASA ve SOSYO-EKONOMİK HAKLARS3 0 3
EEH637 ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞÇİ ve İŞVEREN İLİŞKİLERİS3 0 3
EEH638 ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIMLARINDA UYUŞMAZLIKLARINS3 0 3
EEH641 KÜRESEL ENERJİ YÖNETİŞİMİ ve YATIRIM UYUŞMAZLIKLARS3 0 3
EEH642 ELEKTRİK, SU VEYA DOĞALGAZ ENERJİSİNDEN KARŞILIKSIS3 0 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EEH649 PROJEZ1 2 2 15
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 1 2 2 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EEH609 GENİŞ ve DAR ANLAMDA REKABET POLİTİKALARIS3 0 3 8
EEH610 ULUSLARARASI EKONOMİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLS3 0 3 8
EEH611 TÜRK SÖZLEŞMELER HUKUKUS3 0 3 8
EEH621 ELEKTRİK PİYASASININ HUKUKSAL REJİMİS3 0 3 7
EEH622 ALTYAPI ENDÜSTRİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME,FİNANSVEHUKUKS3 0 3 7
EEH623 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARIS3 0 3 7
EEH624 KAMU DÜZENLEMELERİ ve REKABET İKTİSADIS3 0 3 7
EEH625 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARIS3 0 3
EEH626 KAMU DÜZENLEMELERİ ve REKABET İKTİSADIS3 0 3
EEH632 ENERJİ EKONOMİSİ, ENERJİ YATIRIMLARININ FİNANSMANIS3 0 3
EEH633 ENERJİ ve ÇEVRE S3 0 3
EEH644 MUKAYESELİ REKABET HUKUKUS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi15
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi75
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90