Aşı Teknolojisi Doktora Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X     X     X X  
BİLGİ 2     X     X     X    
BİLGİ 3   X   X X X X        
BİLGİ 4   X   X   X       X  
BİLGİ 5     X     X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X               X X  
BECERİLER 2     X X X X   X     X
BECERİLER 3           X       X  
BECERİLER 4 X   X           X X  
BECERİLER 5   X X X   X X   X    
BECERİLER 6       X   X X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X   X X   X
YETKİNLİK 2     X     X         X
YETKİNLİK 3           X       X  
YETKİNLİK 4                 X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X           X X  
YETKİNLİK 2 X X X X   X       X  
YETKİNLİK 3 X               X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X X
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3           X       X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X  
YETKİNLİK 2 X   X     X   X X    
YETKİNLİK 3   X X         X   X  
YETKİNLİK 4       X     X X X    
YETKİNLİK 5 X   X     X     X   X
YETKİNLİK 6                 X