İngiliz Kültür Araştırmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X   X X X
BİLGİ 2 X X X   X X   X    
BİLGİ 3 X X X   X X   X    
BİLGİ 4 X X X   X X   X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X   X    
BECERİLER 3 X   X X X X   X    
BECERİLER 4         X   X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X X X   X    
YETKİNLİK 2     X X X X   X    
YETKİNLİK 3     X X X X X X X  
YETKİNLİK 4     X X X   X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X       X X X
YETKİNLİK 2         X   X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X   X   X X X
YETKİNLİK 2 X   X   X   X X    
YETKİNLİK 3 X X X   X   X X    
YETKİNLİK 4 X   X   X   X X    
YETKİNLİK 5     X   X   X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X X X X X X X X
YETKİNLİK 2     X X   X   X    
YETKİNLİK 3 X X X X   X   X