Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2             X
BİLGİ 3   X          
BİLGİ 4     X        
BİLGİ 5 X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X            
BECERİLER 2 X            
BECERİLER 3 X            
BECERİLER 4   X          
BECERİLER 5         X    
BECERİLER 6 X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2 X            
YETKİNLİK 3   X          
YETKİNLİK 4             X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2           X  
YETKİNLİK 3           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3     X        
YETKİNLİK 4           X X
YETKİNLİK 5 X            
YETKİNLİK 6       X