KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora programı 1967 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1997'de kardiopulmoner rehabilitasyon alanında doktora programı konudaki gelişmeler ve ilerlemeler doğrultusunda aynı anabilim dalı altında ayrı bir program olarak yer almıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, kardiopulmoner rehabilitasyon alanına özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir,  bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler.  Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir.  Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları ''bilim doktoru'' ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlar, araştırma görevlileri, fizyoterapistler ve gereksinimi olan diğer alanlarda çalışanlar ve toplum için eğitim veren kişilerdir. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.  Kardiopulmoner rehabilitasyon bilim doktoru mezunları, sağlıklı kişilerde ve hastalıklarda, koruyucu amaçlı konu ile ilgili ihtiyacı belirleyerek yetkin ve etkili programlar oluşturup uygulayabilen toplum sağlığını geliştirebilen kişilerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olup Yüksek  lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapanlar için; Anabilim Dalı Akademik  Kurulunca uygun görülmek*.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olup Yüksek  lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın  alanlarda yapanlardan Anabilim Dalı Akademik  Kurulunca Uygun Görülenler Bilimsel hazırlık okutulur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kardiopulmoner Rehabilitasyon alanında, araştırma, eğitim, öğretim elemanı yetiştirme, program geliştirme, politika oluşturma ve yönetim pozisyonlarında lider olabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin  Kardiopulmoner Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 

Bu programda kardiopulmoner rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Kardiopulmoner rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyleştirerek kardiopulmoner rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kardiopulmoner rehabilitasyon doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan kardiopulmoner rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır. Öğrencinin aldığı derslerden 2.50 ve üzerinde not almak, tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Deniz İnal İnce

Telefon: 03123051576-148

Faks:03123052012

e-mail: dince@hacettepe.edu.tr