Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X X X       X
BİLGİ 2     X X   X X X      
BİLGİ 3           X X        
BİLGİ 4         X         X  
BİLGİ 5           X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X X X X       X
BECERİLER 2     X X   X X X      
BECERİLER 3     X X   X X X      
BECERİLER 4     X X   X X X      
BECERİLER 5 X X   X X X X       X
BECERİLER 6           X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X       X
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3     X X   X X X      
YETKİNLİK 4     X X   X X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X       X
YETKİNLİK 2 X X   X X X X       X
YETKİNLİK 3 X X   X X X X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X     X X   X
YETKİNLİK 2         X     X X   X
YETKİNLİK 3         X     X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X       X
YETKİNLİK 2     X X   X X X      
YETKİNLİK 3         X         X  
YETKİNLİK 4     X X   X X X      
YETKİNLİK 5           X          
YETKİNLİK 6 X X     X         X