Maliye Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2 X                      
BİLGİ 3 X                      
BİLGİ 4                        
BİLGİ 5   X                    
BİLGİ 6     X                  
BİLGİ 7       X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X              
BECERİLER 2             X          
BECERİLER 3         X              
BECERİLER 4         X              
BECERİLER 5         X              
BECERİLER 6                        
BECERİLER 7               X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4           X            
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4     X                  
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                 X      
YETKİNLİK 7                   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X  
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3         X              
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                 X      
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                        
YETKİNLİK 8                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5                   X    
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7