Gitar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2   X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2       X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X        
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                 X    
YETKİNLİK 4                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X