Dansçılık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X           X   X   X
BİLGİ 2 X X   X       X     X  
BİLGİ 3 X             X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X           X   X    
BECERİLER 2 X X   X       X        
BECERİLER 3     X   X X     X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X           X     X  
YETKİNLİK 2     X           X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X   X   X         X  
YETKİNLİK 2   X                 X  
YETKİNLİK 3     X       X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X           X       X X
YETKİNLİK 2   X           X        
YETKİNLİK 3                   X X  
YETKİNLİK 4   X           X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X X         X  
YETKİNLİK 2         X X       X X  
YETKİNLİK 3     X       X   X      
YETKİNLİK 4     X           X   X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X           X   X    
BİLGİ 2 X X   X       X     X  
BİLGİ 3 X             X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X           X   X    
BECERİLER 2 X X   X       X        
BECERİLER 3     X   X X     X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X           X     X  
YETKİNLİK 2     X           X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X   X   X         X  
YETKİNLİK 2   X                 X  
YETKİNLİK 3     X       X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X           X       X  
YETKİNLİK 2   X           X        
YETKİNLİK 3                   X X  
YETKİNLİK 4   X           X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1         X X         X  
YETKİNLİK 2         X X       X X  
YETKİNLİK 3     X       X   X      
YETKİNLİK 4     X           X   X