DANSÇILIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir. İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi süreci Lisans eğitimini de kapsamaktadır. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, • Devlet konservatuvarları ya da eşdeğeri eğitim kurumlarının Bale Anasanat dallarında yüksek lisans diplomasına sahip olma, • YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bale Dansçılığı Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için, zorunlu ve seçmeli derslerden elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 29 , AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33260.htm)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bale Anasanat Dalı, Bale Dansçılığı Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Programının amacı; Vaganova Bale Eğitim sisteminin analizi yoluyla klasik bale alanında ülkemizin ihtiyacı olan öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak; klasik bale dersinin yanı sıra, pas deux, karakter dansları ve repertuvar derslerinden birinde de ders verme yeterliliklerine sahip: dans alanında yenilik ve gelişmelere açık, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bale eğitimcileri yetiştirmektir.

Bale okullarının yanı sıra; bale topluluklarının klasik bale hocası ve repetitör ihtiyacının giderilmesi için bireylere eğitim olanağı sunmak da bu programın amaçlarından bir diğerini teşkil etmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sanatta Yeterlilik Programı mezunları, Vaganova klasik bale metodiği ikinci dört yılına dair teorik ve pratik donanımlarının yanı sıra; pas de deux, repertuvar veya karakter dansları alanında bir eğitim programını yürütecek yeterlilikleri kazanmaktadırlar. Bu alanlarda, bale dansçısı yetiştirmek hedefi ile eğitim vermekte olan kurumlarda meslek derslerini yürütecek donanıma sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

YEREL KREDİ

Zorunlu derslerin toplam yerel kredisi = 11

Seçmeli derslerin toplam yerel kredisi = 18

Mezuniyet Kredisi = 29

AKTS

1 akts= 30 iş yükü

Zorunlu dersler = 171 AKTS

Seçmeli dersler= 69 AKTS

Toplam= 240 AKTS

ZORUNLU DERS KREDİSİ

KREDİ

11

AKTS

171

SEÇMELİ DERS KREDİSİ

18

69

GENEL TOPLAM

29

240

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%70

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%25

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrencilerin meslek dersi sınav değerlendirmeleri ilgili sanat dalının öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon önünde gerçekleştirdiği performans sonucunda gerçekleşir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için en düşük 29 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Selçuk Göldere (Bale Anasanat Dalı Başkanı)

03122126210