Psikiyatri Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X     X X           X
BİLGİ 2 X X   X     X X           X
BİLGİ 3 X X   X     X X           X
BİLGİ 4 X X   X     X X           X
BİLGİ 5 X X   X     X X           X
BİLGİ 6 X X   X     X X           X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X     X X            
BECERİLER 2       X     X X            
BECERİLER 3       X     X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X     X   X          
YETKİNLİK 2       X     X   X          
YETKİNLİK 3       X     X   X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X   X     X         X    
YETKİNLİK 2   X   X     X         X    
YETKİNLİK 3   X   X     X         X    
YETKİNLİK 4   X   X     X         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X X   X X
YETKİNLİK 2                   X X   X X
YETKİNLİK 3                   X X   X X
YETKİNLİK 4                   X X   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X     X  
YETKİNLİK 2                   X     X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1     X                      
BİLGİ 2     X                      
BİLGİ 3     X                      
BİLGİ 4     X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X                      
BECERİLER 2     X                      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1           X                
YETKİNLİK 2           X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1           X                
YETKİNLİK 2           X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1           X                
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3           X                
YETKİNLİK 4           X                
YETKİNLİK 5           X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1         X         X        
YETKİNLİK 2         X         X        
YETKİNLİK 3         X         X