İngiliz Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X              
BİLGİ 2 X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X   X X      
BECERİLER 2         X X X      
BECERİLER 3           X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3                 X X
YETKİNLİK 4                   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X   X    
YETKİNLİK 2         X         X
YETKİNLİK 3                 X X
YETKİNLİK 4       X X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X     X X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4   X     X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2               X   X
YETKİNLİK 3               X X