İktisat Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X                    
BİLGİ 2           X            
BİLGİ 3               X        
BİLGİ 4     X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                    
BECERİLER 2           X            
BECERİLER 3       X                
BECERİLER 4             X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2         X              
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3           X