İKTİSAT PROGRAMI (İNG.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İktisat anabilim dalında 1973-1974 ders yılından beri yüksek lisans ve 1976-1977 ders yılından beri de doktora programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programının amacı iktisat teorisinde ve teorinin uygulanmasında lisansüstü düzeyde genel iktisat bilgisini ve araştırma yöntemlerini öğrenciye vermektir. Doktora programının amacı ise mevcut ve yeni üniversitelere bilim adamı yetiştirmek ve üniversite dışında çalışma yapacak elemanlara iktisat biliminin belli dallarında uzmanlaşma olanağı vermektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Almanca sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Anabilim Dalları'nın uygun gördüğü durumda adayların bilimsel hazırlık alması istenebilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde aşağıda belirtilen ve biri kredisiz Seminer dersi olan yedi zorunlu dersi alması ve seçimlik olarak sunulan derslerden iki tanesini seçip toplam 24 kredilik dokuz dersi başarı ile tamamlaması; danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

YÖK tarafından tanın üniveristelerden 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Adayların kendilerini iktisat alanında geliştirmesi amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Yüksek Lisans derecesine sahip mezunlar prestijli kurumlarda iş bulma imkanına sahip olabilir veya dilerlerse doktora eğitimlerine Türkiye veya yurt dışının önde gelen üniversitelerinde devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Örgün Öğretim

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar değerlendirme ve notlandırma Havettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde aşağıda belirtilen ve biri kredisiz Seminer dersi olan yedi zorunlu dersi alması ve seçimlik olarak sunulan derslerden iki tanesini seçip toplam 24 kredilik dokuz dersi başarı ile tamamlaması; danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Derya GÜLER AYDIN