Özel Eğitim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                
BİLGİ 2       X X   X      
BİLGİ 3                    
BİLGİ 4                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X X X X      
BECERİLER 2     X   X   X      
BECERİLER 3                    
BECERİLER 4                    
BECERİLER 5                    
BECERİLER 6             X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X     X      
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3       X X   X      
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5             X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X X      
YETKİNLİK 2     X X X X X      
YETKİNLİK 3                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X      
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X      
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3         X          
YETKİNLİK 4       X   X X      
YETKİNLİK 5                   X
YETKİNLİK 6                    
YETKİNLİK 7               X X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2         X          
BİLGİ 3                    
BİLGİ 4                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X                
BECERİLER 2     X              
BECERİLER 3                    
BECERİLER 4                    
BECERİLER 5                    
BECERİLER 6                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1   X X   X          
YETKİNLİK 2     X              
YETKİNLİK 3         X X X      
YETKİNLİK 4                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3           X X      
YETKİNLİK 4           X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1         X   X      
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X X  
YETKİNLİK 2               X X  
YETKİNLİK 3         X X        
YETKİNLİK 4           X        
YETKİNLİK 5           X X      
YETKİNLİK 6                    
YETKİNLİK 7         X