Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                    
BİLGİ 2                        
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                        
BECERİLER 2             X          
BECERİLER 3           X            
BECERİLER 4     X                  
BECERİLER 5                        
BECERİLER 6                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4               X        
YETKİNLİK 5           X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                       X
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                     X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X                    
BİLGİ 2                        
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                        
BECERİLER 2             X          
BECERİLER 3               X        
BECERİLER 4                        
BECERİLER 5     X                  
BECERİLER 6                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                       X
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                 X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7