Matematik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X     X                
BİLGİ 2   X   X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                  
BECERİLER 2     X X   X                
BECERİLER 3   X           X            
BECERİLER 4         X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X   X                
YETKİNLİK 2   X X X                    
YETKİNLİK 3             X         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X   X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                           X
YETKİNLİK 2                 X          
YETKİNLİK 3                   X        
YETKİNLİK 4                     X      
YETKİNLİK 5                       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X    
YETKİNLİK 2                         X  
YETKİNLİK 3                           X