Gıda Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                
BİLGİ 2   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X            
BECERİLER 2           X      
BECERİLER 3 X                
BECERİLER 4   X              
BECERİLER 5       X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2           X      
YETKİNLİK 3             X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X          
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3           X      
YETKİNLİK 4         X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X  
YETKİNLİK 2                 X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2                 X