Eski Türk Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X                    
BİLGİ 3     X                  
BİLGİ 4                   X    
BİLGİ 5         X              
BİLGİ 6                     X  
BİLGİ 7             X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                       X
BECERİLER 2       X                
BECERİLER 3           X            
BECERİLER 4             X          
BECERİLER 5               X        
BECERİLER 6                   X    
BECERİLER 7 X                      
BECERİLER 8                     X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4           X            
YETKİNLİK 5             X          
YETKİNLİK 6               X        
YETKİNLİK 7                 X      
YETKİNLİK 8 X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2   X                    
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4       X                
YETKİNLİK 5         X              
YETKİNLİK 6           X            
YETKİNLİK 7                     X  
YETKİNLİK 8               X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2             X          
YETKİNLİK 3       X                
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5   X                    
YETKİNLİK 6       X                
YETKİNLİK 7 X                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3   X                    
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5                     X  
YETKİNLİK 6         X