Eğitim Yönetimi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X X                    
BİLGİ 2   X                          
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X X              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3           X     X X          
BECERİLER 4                              
BECERİLER 5                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                       X      
YETKİNLİK 5                           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4