Antropoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X               X      
BİLGİ 2 X               X      
BİLGİ 3               X       X
BİLGİ 4 X             X       X
BİLGİ 5       X X   X          
BİLGİ 6       X X              
BİLGİ 7 X     X X X         X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X       X      
BECERİLER 2     X   X           X  
BECERİLER 3       X X X         X  
BECERİLER 4 X   X X X X         X  
BECERİLER 5 X X     X   X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X X       X    
YETKİNLİK 2       X X           X  
YETKİNLİK 3     X   X X X       X  
YETKİNLİK 4           X         X  
YETKİNLİK 5   X   X     X          
YETKİNLİK 6     X X   X         X  
YETKİNLİK 7             X     X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X X     X       X
YETKİNLİK 2         X         X    
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4       X X X            
YETKİNLİK 5     X X X         X    
YETKİNLİK 6   X           X X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X   X X   X          
YETKİNLİK 2       X X   X          
YETKİNLİK 3     X X X   X          
YETKİNLİK 4                     X  
YETKİNLİK 5   X                 X  
YETKİNLİK 6   X                    
YETKİNLİK 7 X       X       X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2       X X     X   X X  
YETKİNLİK 3     X                 X
YETKİNLİK 4     X             X    
YETKİNLİK 5   X X X X