Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X          
BİLGİ 2 X   X X         X X          
BİLGİ 3           X X X   X          
BİLGİ 4 X     X   X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X          
BECERİLER 2 X X X X         X            
BECERİLER 3       X   X X X X X          
BECERİLER 4       X X   X   X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X X X              
YETKİNLİK 2       X X X X X X            
YETKİNLİK 3           X X X X X          
YETKİNLİK 4         X X X X X X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X         X            
YETKİNLİK 2           X X X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X   X X   X X          
YETKİNLİK 2       X X X X X X X          
YETKİNLİK 3         X   X   X X          
YETKİNLİK 4         X X   X              
YETKİNLİK 5         X X X     X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X X X X X X          
YETKİNLİK 2       X     X   X X          
YETKİNLİK 3     X X X X X   X X