Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X            
BİLGİ 3 X X X X       X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X     X     X    
BECERİLER 2     X X            
BECERİLER 3     X X   X X   X  
BECERİLER 4   X X X     X      
BECERİLER 5     X X     X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X   X X  
YETKİNLİK 2 X   X X            
YETKİNLİK 3           X X X X  
YETKİNLİK 4           X X X   X
YETKİNLİK 5           X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X            
YETKİNLİK 2           X X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X         X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X   X X X X X
YETKİNLİK 3         X X X   X  
YETKİNLİK 4           X X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2         X X X X X X
YETKİNLİK 3         X X X X X X
YETKİNLİK 4         X X X X X X
YETKİNLİK 5         X X X X X X
YETKİNLİK 6         X X X X X X