Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X        
BİLGİ 2 X X X X        
BİLGİ 3 X X X X        
BİLGİ 4 X X X X     X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X    
BECERİLER 2 X X X X X X    
BECERİLER 3 X X X X X X    
BECERİLER 4 X X X X X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X    
YETKİNLİK 4 X X X X X X    
YETKİNLİK 5 X X X X X X    
YETKİNLİK 6 X X X X X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X
YETKİNLİK 2 X X X X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X    
YETKİNLİK 4 X X X X X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X X X
YETKİNLİK 2           X   X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X
YETKİNLİK 7 X X X X X X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X