Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                    
BECERİLER 2     X X       X          
BECERİLER 3       X       X          
BECERİLER 4         X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X   X              
YETKİNLİK 2           X         X    
YETKİNLİK 3             X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X     X  
YETKİNLİK 2                 X        
YETKİNLİK 3                   X      
YETKİNLİK 4                   X      
YETKİNLİK 5                     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X  
YETKİNLİK 2                       X  
YETKİNLİK 3                         X