Endüstri Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X X X     X
BİLGİ 2 X   X X X X     X
BİLGİ 3       X X        
BİLGİ 4 X X       X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X        
BECERİLER 2 X X X X X X      
BECERİLER 3   X X X X        
BECERİLER 4   X X X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X X
YETKİNLİK 2 X   X X X X     X
YETKİNLİK 3       X X        
YETKİNLİK 4 X X X X X X      
YETKİNLİK 5   X X X X        
YETKİNLİK 6   X X X X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X       X     X
YETKİNLİK 2       X X        
YETKİNLİK 3 X X X X X X      
YETKİNLİK 4   X X X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X   X
YETKİNLİK 2             X   X
YETKİNLİK 3               X X
YETKİNLİK 4 X   X X X X     X
YETKİNLİK 5       X X        
YETKİNLİK 6 X X X X X X      
YETKİNLİK 7 X   X X X X     X
YETKİNLİK 8   X X X X X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X   X X
YETKİNLİK 2       X X        
YETKİNLİK 3               X X
YETKİNLİK 4             X   X