Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X     X X X  
BİLGİ 2   X   X X X X   X X
BİLGİ 3     X X   X X X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X     X   X
BECERİLER 2 X X   X X X     X  
BECERİLER 3 X X X X X X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X   X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X X     X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X       X X   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X