Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun Teknolojileri Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X           X X X X
BİLGİ 2             X   X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X           X X X  
BECERİLER 2 X X       X X X X X
BECERİLER 3           X X X    
BECERİLER 4 X           X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1   X   X   X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X       X        
YETKİNLİK 2           X X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X X            
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3     X X           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X   X