İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1               X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X              
BECERİLER 2   X X       X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X         X            
YETKİNLİK 2       X         X      
YETKİNLİK 3     X       X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X           X      
YETKİNLİK 2           X       X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X            
YETKİNLİK 2         X       X      
YETKİNLİK 3   X     X              
YETKİNLİK 4       X X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2       X X              
YETKİNLİK 3   X                    
YETKİNLİK 4             X          
YETKİNLİK 5               X   X