Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X                    
BİLGİ 2 X X   X X     X X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X   X     X       X      
BECERİLER 2       X       X              
BECERİLER 3           X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X X X X      
YETKİNLİK 2                 X X X       X
YETKİNLİK 3                         X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                     X X     X
YETKİNLİK 2                   X         X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X X X  
YETKİNLİK 2                     X X X   X
YETKİNLİK 3                         X X  
YETKİNLİK 4                         X X  
YETKİNLİK 5             X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X     X
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3       X                      
YETKİNLİK 4                     X X      
YETKİNLİK 5                     X X   X X