Endüstri Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X         X  
BİLGİ 2 X X X   X   X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X     X   X  
BECERİLER 2 X X   X   X X X  
BECERİLER 3 X   X         X  
BECERİLER 4 X X X   X   X    
BECERİLER 5   X   X   X   X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X   X     X
YETKİNLİK 2 X X   X   X X X  
YETKİNLİK 3   X     X X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X   X   X   X  
YETKİNLİK 2 X X X     X   X  
YETKİNLİK 3 X X   X   X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X   X   X
YETKİNLİK 2   X       X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X     X   X   X
YETKİNLİK 2   X       X     X