İnşaat Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                    
BECERİLER 2   X                  
BECERİLER 3     X                
BECERİLER 4       X              
BECERİLER 5         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2               X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3 X                    
YETKİNLİK 4       X              
YETKİNLİK 5     X                
YETKİNLİK 6   X                  
YETKİNLİK 7           X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X     X X      
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3             X        
YETKİNLİK 4               X      
YETKİNLİK 5                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                   X X
YETKİNLİK 3                   X X