Bilgi Güvenliği Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X   X     X
BİLGİ 2 X X X X X   X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X   X   X X
BECERİLER 2 X X     X X       X
BECERİLER 3 X X   X X   X     X
BECERİLER 4   X     X X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X   X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X     X X X X X  
YETKİNLİK 2 X X X   X   X     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X X     X   X   X X
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3               X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1           X   X   X