Adli Bilimler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                
BECERİLER 2     X              
BECERİLER 3       X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X          
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                   X