Genel Psikoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2   X                          
BİLGİ 3     X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X                      
BECERİLER 2           X                  
BECERİLER 3             X                
BECERİLER 4                   X          
BECERİLER 5                     X        
BECERİLER 6                           X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2                 X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 3                         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                           X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X                    
YETKİNLİK 2         X