KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında Kamu Yönetimi Bölümü adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. 2011 yılında ise tezsiz yüksek lisans programı başlatılmıştır. Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Yüksek lisans program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20

Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortalama: % 30

Yazılı bilimsel değerlendirme/ Mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 90 AKTS'lik ders yüklerini başarıyla tamamlamaları ve 4 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansa giriş için dört yıllık bir üniversite diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, öğrencinin alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bağımsız veya bir ekip üyesi olarak bilimsel araştırma yapmasını ve bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır. Buna ek olarak, uzmanlık alanında liderlik yapma ve karşılaştığı sorunlara çözüm üretme becerilerinin sağlanması hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 1 zorunlu ders (dönem projesi) bulunmaktadır. Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 90 AKTS'lik ders yüklerini başarıyla tamamlamaları ve 4 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. Dersler dönemlik ve teoriktir, önkoşulları bulunmamaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 90 AKTS'lik ders yüklerini başarıyla tamamlamaları ve 4 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

e-posta: nadi@hacettepe.edu.tr, tel: 90 312 2978725, faks: 90 312 2978740

Web: http://www.kamu.hacettepe.edu.tr/