Kamu Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2 X            
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4 X            
BİLGİ 5 X            
BİLGİ 6   X          
BİLGİ 7 X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X          
BECERİLER 2   X     X    
BECERİLER 3   X X        
BECERİLER 4   X     X    
BECERİLER 5   X       X  
BECERİLER 6   X     X    
BECERİLER 7   X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X        
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3     X        
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5     X        
YETKİNLİK 6     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4       X      
YETKİNLİK 5       X      
YETKİNLİK 6       X      
YETKİNLİK 7       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3         X    
YETKİNLİK 4           X  
YETKİNLİK 5           X  
YETKİNLİK 6       X   X  
YETKİNLİK 7       X X    
YETKİNLİK 8         X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3           X X
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5       X X X  
YETKİNLİK 6           X