EKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ekoloji Doktora programı, Biyoloji Bölümü içerisinde yer alan Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve elemanları tarafından yürütülmektedir. Ekoloji Doktora programında; popülasyon ve kommünite ekolojisi, vektör ve zararlı organizmaların biyo-ekolojisi ve mücadelesi, biyolojik kontrol ve entomopatojen nematodlar, pestisitlere karşı direnç gelişimi ve bitkisel kökenli biyopestisitler, moleküler taksonomi, yangın ekolojisi ve orman süksesyonu, memeli ekolojisi, parazit ekolojisi, vektör kökenli virüsler, ekolojik türleşme ve filocoğrafya, biyolojik çeşitlilik ve koruma, ekolojik modelleme, ekosistem planlaması ve yönetimi konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. Ekoloji Doktora programında yer alan derslerin kapsamı da yukarıda değinilen araştırma konularına uygun olarak şekillendirilmiştir. Programda yer alan öğrenciler, bu konularda bilimsel literatüre hâkim ve kendi başına bağımsız araştırma yapabilecek bilim uzmanları olarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı özel konular ve bir tez çalışmasını içermek üzere toplam 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğrencinin bir doktora tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ekoloji Doktora programının amacı,

- güncel ekoloji ve çevre bilimleri bilimsel literatürüne hâkim,

- çevre sorunlarına duyarlı ve bu sorunları ekolojik bir bakış açısı ile irdeleyebilen,

- biyolojik olgulara çok boyutlu bir şekilde bakabilme yeteneğine sahip,

- ekoloji, evrim ve çevre biyolojisi konularında kendi başına bağımsız bilimsel araştırma yapabilecek doktoralı bilim uzmanları yetiştirmektir.Ekoloji Doktora programının amacı,

- güncel ekoloji ve çevre bilimleri bilimsel literatürüne hâkim,

- çevre sorunlarına duyarlı ve bu sorunları ekolojik bir bakış açısı ile irdeleyebilen,

- biyolojik olgulara çok boyutlu bir şekilde bakabilme yeteneğine sahip,

- ekoloji, evrim ve çevre biyolojisi konularında kendi başına bağımsız bilimsel araştırma yapabilecek doktoralı bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ekoloji Doktora programından mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında doktoralı uzman biyolog olarak çalışabilmekte, doğa koruma ve doğal çevre ile ilgili kamu ve özel kaynaklı araştırma ve yönetim projelerinde ekolog olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 240 AKTS almaları ve bir doktora tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 90 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Selim Sualp Çağlar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: sualp@hacettepe.edu.tr