Ekoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X              
YETKİNLİK 2             X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                     X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X              
YETKİNLİK 2             X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                     X