NÜFUSBİLİM PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Yüksek Lisans Programı 1968 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi programları ile Türkiye'de demografi/nüfusbilim alanında diploma sonrası eğitim veren iki programın güncel ihtiyaçlara ve Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün hedeflerine göre birleştirilmiş halidir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde demografi alanında özelleşmiş bir dokümantasyon merkezi ve öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans programına en az dört yıl süreli lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar başvurabilirler. Başvuru için gerekli belgeler: 

 • Lisans eğitimi diploması,
 • Üniversite eğitimine ait akademik transkript,
 • ALES Belgesi,
 • YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi
 • (adayların YDS ve YÖKDİL için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 almış olmaları gerekir)
 • İki adet vesikalık resim,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Başvuru gerekçesini anlatan niyet mektubu,
 • Adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden referans mektubu

Uluslararası öğrencilerden ise, yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak

 • öğrenim vizesi,
 • pasaport,
 • oturma izni belgeleri istenmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans derecesini almak için toplam 120 AKST'yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 60 AKST'lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Derslerden başarılı olmak (dersi tamamlamak için) gerekli minimum not C1 (4 üzerinden 2,50 ya da 100 üzerinden 65-69) olup mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamasının B3 (4 üzerinden 2,75 ya da 100 üzerinden 70-74) olması gerekmektedir (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 26 ve Madde 27). Programda yüksek lisans derecesini alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır (Ders listesi Form IIa'da sunulmuştur).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin ve değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş bir öğrencinin önceki eğitiminin Nüfusbilim yüksek lisans programı tarafından tanınması, gerekli hallerde kredi transferi yapılması, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nüfusbilim yüksek lisans programında toplumsal, ekonomik, bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere eğitim vermek, demografik veri/bilgi üretilmesini, kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve nüfus konularında politika geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının başta Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Kalkınma Ajansları olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında, özel sektörün özellikle araştırma faaliyetlerine yönelmiş kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanakları vardır. Programın eğitim dilinin İngilizce olması program mezunlarının kariyerlerine yurt dışında ya da uluslararası kuruluşlarda devam etme olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu ders yükümlülüğü oranı %75 ve seçmeli ders oranı %25'tir. Öğrenci danışmanının onaylaması durumunda öğrenci başka programlardan seçmeli ders olarak sayılmak üzere ders alabilir. Başka programlardan alınan derslerin zorunlu ders olarak sayılabilmesi ise Madde f'de belirtildiği gibi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır. Nüfusbilim yüksek lisans programında yer alan dersler dönemliktir. DEM 601 Introduction to Demographic Analysis dersi, DEM 603 Demographic Models dersinin ön koşul dersidir. Programda yer alan zorunlu dersler öğrenciye, alan ile ilgili temel bilgileri verirken seçmeli dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlarla ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmet Koç

Tel : +90 312 297 73 67-68-69

Faks : +90 312 297 73 70

iskoc@hacettepe.edu.tr