EGZERSİZ ve SPOR FİZYOLOJİSİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Bilimlerinin temel çalışma alanlarından biri olup, fiziksel aktivite, egzersiz ve spora akut ve kronik yanıtları incelemektedir. Bu çerçevede Egzersiz ve Spor Fizyolojisi; sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ve egzersiz/spor performansının geliştirilmesinde, fiziksel aktivite ve egzersize fizyolojik sistemlerin akut yanıtlarını ve nasıl bir adaptasyon gösterdiğini, bu yanıtların farklı beslenme stratejileri ve ergojenik desteklerle etkileşimini moleküler, hücresel, doku, organ ve tüm vücut düzeyinde inceleyen bir disiplindir. Yüksek lisans öğrencileri, egzersiz ve spor fizyolojisi, egzersiz biyokimyası ve egzersizde beslenme ve metabolizma alanlarında uzmanlaşabilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Üniversitelerin 4 yıllık Spor Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veterinerlik, Kimya ve Gıda Mühendisliği ile ilgili programlarından veya Tıp ve Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak
  • Yukarıdakiler dışındaki başvurular için Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak. (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu). 
  • Spor Bilimleri alanı dışındaki Fakültelerden mezun adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen dersleri almak ve sınavlarını başarıyla tamamlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrencilerin mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanması.
  • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi alanında; Belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip;  Bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; Evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan Egzersiz ve Spor Fizyolojisi bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, sporda beslenme ve metabolizma alanlarından birinde yoğunlaşarak Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanılması gerekir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Şenay AKIN

Telefon : +90 312 297 6890