MİKROBİYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda yer alan lisansüstü derslikler ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi  Biyoloji Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri  Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecen yakın alanlardaki bir lisans programından mezun olmak (Bilimsel Hazırlık şartı ile).

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Tezli Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı?nın AKTS kredisi 120?dir. Bu programda toplam 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan başarılı öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez dönemi iki yarı yıldan oluşmakta olup bu dönemde öğrenciler 60 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşulları?nı yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar sağlık sektörünün ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca doktoraya devam eden mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön


Program, 17 AKTS'lik zorunlu ders, 43 AKTS?lik seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

Tel: 3051560-3051562