Mikrobiyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X   X X   X   X
BİLGİ 2   X     X       X X X
BİLGİ 3   X       X X X      
BİLGİ 4   X   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X   X     X     X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3   X     X            
BECERİLER 4   X         X X X   X
BECERİLER 5   X   X              
BECERİLER 6   X X X     X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X   X X X X   X
YETKİNLİK 3   X         X X     X
YETKİNLİK 4   X   X X            
YETKİNLİK 5   X   X X           X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X   X     X    
YETKİNLİK 2 X X   X   X X   X    
YETKİNLİK 3 X X X X   X     X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X       X X  
YETKİNLİK 2                 X X  
YETKİNLİK 3 X X   X   X         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X     X    
YETKİNLİK 2   X X X X         X  
YETKİNLİK 3 X X             X X X
YETKİNLİK 4 X X X X         X X  
YETKİNLİK 5 X X X X       X X X X
YETKİNLİK 6   X             X   X
YETKİNLİK 7     X           X X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X   X   X X   X   X
BİLGİ 2   X     X       X X X
BİLGİ 3   X       X X X      
BİLGİ 4   X   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X   X     X     X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3   X     X            
BECERİLER 4   X         X X X   X
BECERİLER 5           X X        
BECERİLER 6   X   X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X   X X X X   X
YETKİNLİK 3   X         X X     X
YETKİNLİK 4   X   X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X   X   X     X    
YETKİNLİK 2   X   X              
YETKİNLİK 3 X X   X     X X X   X
YETKİNLİK 4 X X   X   X X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X     X       X X  
YETKİNLİK 2                 X X  
YETKİNLİK 3 X X   X   X         X
YETKİNLİK 4           X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X X X X   X     X    
YETKİNLİK 2   X X X X         X  
YETKİNLİK 3 X X             X X X
YETKİNLİK 4 X X X X         X X  
YETKİNLİK 5 X X X X       X X X X
YETKİNLİK 6   X             X   X
YETKİNLİK 7 X               X X X