EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim Dalımızın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, her derecedeki okullarda, kamu ve özel kuruluşların eğitim birimlerinde, ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanları yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Minimum lisans akademik ortalaması 2.50

ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 50

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

60 AKTS ders kredis, 60 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 120 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda en az 2.50 ağırlıklı not elde etmek, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan bireyler, okulların ölçme ve değerlendirme birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri bölümünde, üniversitelerin ölçme ve değerlendirme birimlerinde çalışabilirler. Programdan mezun olan bireyler ilgili birim veya bölümlerde istatistik programları kullanarak analiz yapma, analiz sonuçlarını yorumlama, ölçme araçları geliştirme uygulama ve ölçme sonuçlarını yorumlama, değerlendirme sistemlerini oluşturma ve uygulama, bilimsel araştırmaları tasarlama, yönetme ve raporlaştırma, büyük ölçekli bilimsel araştırma projelerinde proje yöneticiliği, yardımcı araştırmacı veya danışmanlık yapma, ders kitaplarını değerlendirme, üniversitelerde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalları kapsamında verilecek derslerin sorumluluğunu üstlenme ve benzeri gibi işleri yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 11 dersten oluşan programımız 7 zorunlu, 4 seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin %66'sı zorunlu, %34'ü seçmelidir. En az 120 AKTS (24 yerel kredilik en az 8 ders, 1 seminer, 1 tez ) tamamlanmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders +Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/60 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Telefon: (0312) 2978550

Fax: (0312) 2992027