Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                    
BİLGİ 2   X X X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X              
BECERİLER 2           X X X            
BECERİLER 3               X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X       X
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                   X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                           X
YETKİNLİK 2                 X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X   X
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                       X    
YETKİNLİK 4                       X    
YETKİNLİK 5                     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X          
YETKİNLİK 2                         X  
YETKİNLİK 3                 X X        
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5